Hanke
Utvecklingsprojekt - 13455

Kulttuurikylpy

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

01.01.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kulttuurikylpy-hanke toimii Suupohjan ja Kurikan (ja Jalasjärven) alueen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi täydentäen Kansainvälisyyskeskus INKA:n perustoimintaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajaperheet kokonaisuudessaan sekä kyläyhteisöt, joissa he asuvat. Maahanmuuttajien integroitumista paikallisen väestön kanssa edistetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työpajatoiminta ja yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat avoimia sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle, mikä aktivoi vapaa-ajantoimintaa alueella. Lisäksi tavoitteena on lisätä kielenoppimista niillä maahanmuuttajilla, jotka muuten jäävät kielikoulutuksen ulkopuolelle. Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi lisääntyy, kun kaikki perheenjäsenet oppivat suomen kieltä ja kulttuuria. Kielitaito on keskeinen edellytys työllistymiselle ja näin maahanmuuttajat voivat osaltaan vähentää alueella syntynyttä työvoimantarvetta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13455

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt