Projekt
Utvecklingsprojekt - 13455

Kulttuurikylpy

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

01.01.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kulttuurikylpy-hanke toimii Suupohjan ja Kurikan (ja Jalasjärven) alueen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi täydentäen Kansainvälisyyskeskus INKA:n perustoimintaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajaperheet kokonaisuudessaan sekä kyläyhteisöt, joissa he asuvat. Maahanmuuttajien integroitumista paikallisen väestön kanssa edistetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työpajatoiminta ja yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat avoimia sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle, mikä aktivoi vapaa-ajantoimintaa alueella. Lisäksi tavoitteena on lisätä kielenoppimista niillä maahanmuuttajilla, jotka muuten jäävät kielikoulutuksen ulkopuolelle. Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi lisääntyy, kun kaikki perheenjäsenet oppivat suomen kieltä ja kulttuuria. Kielitaito on keskeinen edellytys työllistymiselle ja näin maahanmuuttajat voivat osaltaan vähentää alueella syntynyttä työvoimantarvetta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13455

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner