Hanke
Utvecklingsprojekt - 36090

Kulttuurin kehitysaskel Kuortaneella

Kuortaneen kunta

30.11.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään tapahtumatuottajaresurssin avulla alueella toimiville esiintyjäryhmille ja muille toimijayhteisöille malli, jossa havainnollistetaan roolitetun yhteistyön toimivuutta ja vastuunjaon merkitystä. Hankkeessa opitaan esimerkkitapahtuman järjestämisen avulla suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä vaiheita, aikataulutuksia ja verkostojen merkitystä kokonaisuuden hallinnassa. Tuottaja toimii ohjaajana ja verkostojen rakentajana/ylläpitäjänä. Esiintyjäryhmät toteuttavat omat osuutensa osallistumalla suunnitteluun ja tekniseen toteutuksen työnjakoon sekä harjoittelemalla ja esiintymällä käsikirjoituksen mukaisesti esimerkkitapahtumassa. Tuloksena saadaan aikaan yhteisöjen uusi yhtenäinen toimintatapa, jolla on jatkossa helpompi muodostaa yhteistyöproduktioita ja siten jakaa valmisteluvastuuta ja taakkaa riittävän laajojen produktioiden synnyttämiseksi. Hankkeessa toteutettava esimerkkiproduktio sisältyy Suomi 100-teemaan. Hanke toteuttaa Kuortaneen kulttuuristrategiaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

36090

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt