Projekt
Utvecklingsprojekt - 24698

Kulturen en resurs i integrering

Stundars r.f.

01.05.2016 - 22.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Stundars museum genomför projektet "Kulturen en resurs i integrering" för tiden 1.5.2016-31.12.2017.Stundars museum är i sin roll som traditionsbärare och kulturaktör en naturlig del i integreringen av asylsökande, flyktingar och nyfinländare. Inom projektet ordnas kurser och pröva-på-verkstäder inom kultur, historia och hantverk. Projektets målgrupp är asylsökande vid mottagningscentralerna i Vasa och Malax, samt kvotflyktingar i Korsholms kommun. Projektet kommer att erbjuda särskilt program för barnfamiljer och kvinnor. De övergripande målsättningarna är att tillvarata, stöda och utveckla asylsökandes och flyktingars egna resurser och att erbjuda en mötesplats för finländare och asylsökande. Projetet kommer att stöda språkinlärningen, öka tolerans och kännedomen om varandras kulturer samt ge asylsökande och flyktingar insikter i den finländska kulturen och identiteten samt ge dem förutsättningar att bli en del av denna. Projektet strävar även efter att stöda finländska frivilliga genom utbildning i konflikthantering och mångkulturalism. Projektet samarbetar med Hantverkaregillet Björken rf, Österbottens hantverk rf, Finlands Röda Kors/Österbottens svenska distrikt, Österbottens Barnkulturnätverk BARK, Korsholms kommun, Vasa mottagningscentral samt FRK Korsnäs mottagningscentral/Malax.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

24698

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

22.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner