Hanke
Utvecklingsprojekt - 66826

Kumppanuuskaupunki – koko kaupunki lähidemokratian lähteellä

Savonlinnan kylät ry

12.03.2018 - 28.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kumppanuuskaupunki - koko kaupunki lähidemokratian lähteellä -hanke on pilottihanke, jossa koko Savonlinnan alueella olevaa hanketta rahoitetaan sekä leader-rahoituksen että ESR:n Kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen- rahoituksen kautta Kumppanuuskaupunki - koko kaupunki lähidemokratian lähteellä -hankeosa Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella on hyväksytty rahoitettavaksi 14. 2. 2018 ESR-tuensiirtohankkeena Asukasloikka Savonlinna hankerahoituksessa. Näin nämä kaksi tavoitteiltaan yhtenevää ja rahoitukseltaan tasa-arvoista hanketta muodostavat hankekokonaisuuden, jossa uudella tavalla yhdistetään Savonlinnan leder-alueen ja kaupunkikeskustan kansalaistoiminnan parhata toimintaperiaatteita asukkaiden aseman ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Hanke on suunnattu ensisijaisesti hankealueella asuvien kaupunkilaisten aktivointiin Savonlinnan käynnistyvän lähidemokratiamallin toimijoiksi. Savonlinnan kumppanuuspöytä-lähidemokratiamallin tuloksellinen käynnistäminen koko Savonlinnan alueella edellyttää aktiivista tukea erityisesti siksi, että hankealueen asukkailla on kovin erilaiset kokemukset lähidemokratian toteuttamisesta; kuntaliitosalueilla Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta on toiminut 2017 päättyneellä valtuustokaudella aluejohtokunnat, "vanhan Savonlinnan" maaseutulueilla ei tällaista lähidemokratiaa ole ollut. Tasoittamalla tätä kokemuseroa pystytään turvaamaan se, että Savonlinnan kaupungin lähidemokratian kehittäminen ja juurruttaminen onnistuu kaikkien Savonlinnan asukkaidenkin keskuuteen. Merkittäväksi tämän kehittämishankkeen tekee myös se, että Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien toiminnan päätyttyä näiden alueiden erilaiset kehittämis-, pieninvestointi- ja toimintahankemahdollisuudet pienenevät aluejohtokuntien rahoituksen päättyessä huomattavasti. Hankkeen myötä näiden alueiden yhdistys- ja yritystoimijoita pystytään tehokkaasti innostamaan ja ohjaamaan uusien hankerahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66826

Aloituspäivämäärä

12.03.2018

Loppumispäivämäärä

28.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Fritidsboende
Jämställdhet
byaverksamhet
kultur
kvinnor
nya tjänster
nätverk
resurseffektivitet
samhörighet
sociala medier
säkerhet
ungdomar
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt