Projekt
Utvecklingsprojekt - 66826

Kumppanuuskaupunki – koko kaupunki lähidemokratian lähteellä

Savonlinnan kylät ry

13.03.2018 - 28.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kumppanuuskaupunki - koko kaupunki lähidemokratian lähteellä -hanke on pilottihanke, jossa koko Savonlinnan alueella olevaa hanketta rahoitetaan sekä leader-rahoituksen että ESR:n Kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen- rahoituksen kautta Kumppanuuskaupunki - koko kaupunki lähidemokratian lähteellä -hankeosa Savonlinnan kaupunkikeskustan alueella on hyväksytty rahoitettavaksi 14. 2. 2018 ESR-tuensiirtohankkeena Asukasloikka Savonlinna hankerahoituksessa. Näin nämä kaksi tavoitteiltaan yhtenevää ja rahoitukseltaan tasa-arvoista hanketta muodostavat hankekokonaisuuden, jossa uudella tavalla yhdistetään Savonlinnan leder-alueen ja kaupunkikeskustan kansalaistoiminnan parhata toimintaperiaatteita asukkaiden aseman ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen. Hanke on suunnattu ensisijaisesti hankealueella asuvien kaupunkilaisten aktivointiin Savonlinnan käynnistyvän lähidemokratiamallin toimijoiksi. Savonlinnan kumppanuuspöytä-lähidemokratiamallin tuloksellinen käynnistäminen koko Savonlinnan alueella edellyttää aktiivista tukea erityisesti siksi, että hankealueen asukkailla on kovin erilaiset kokemukset lähidemokratian toteuttamisesta; kuntaliitosalueilla Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta on toiminut 2017 päättyneellä valtuustokaudella aluejohtokunnat, "vanhan Savonlinnan" maaseutulueilla ei tällaista lähidemokratiaa ole ollut. Tasoittamalla tätä kokemuseroa pystytään turvaamaan se, että Savonlinnan kaupungin lähidemokratian kehittäminen ja juurruttaminen onnistuu kaikkien Savonlinnan asukkaidenkin keskuuteen. Merkittäväksi tämän kehittämishankkeen tekee myös se, että Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien toiminnan päätyttyä näiden alueiden erilaiset kehittämis-, pieninvestointi- ja toimintahankemahdollisuudet pienenevät aluejohtokuntien rahoituksen päättyessä huomattavasti. Hankkeen myötä näiden alueiden yhdistys- ja yritystoimijoita pystytään tehokkaasti innostamaan ja ohjaamaan uusien hankerahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

66826

Startdatum

13.03.2018

Slutdatum

28.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner