Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 85281

Kumpulan kylätalon kunnostus

Kumpulan kyläseura ry

19.11.2018 - 10.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kumpulan kylätalon kunnostus kyläläisten ja muiden käyttäjien käyttöön. Kunnostuksella saadaan lisättyä talon käytettävyyttä ja pienennettyä käyttökuluja. Hankkeessa asennetaan mm. lämpöpumput, kunnostetaan peltikatto ja ikkunat sekä maalataan rakennuksen ulkoseinät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

85281

Startdatum

19.11.2018

Slutdatum

10.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner