Projekt
Utvecklingsprojekt - 123170

Kutusoraikkoja – luonnonhoitotöitä paikallisin voimin

Pro Höytiäinen ry

09.03.2020 - 22.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kutusoraikkoja - luonnonhoitotöitä paikallisin voiminja -hankkeessa mobilisoidaan paikallisia luonnonystäviä ja luontoharrastajia luonnonhoitotöihin kunnostamaan Höytiäisen virtavesiä. Jokien tila ja vaelluskalakannat ovat yhteisesti elvytettävissä. Hankkeessa tarjotaan asiantuntijatietoa ja sitä testataan käytännössä kunnostustalkoissa. Toiminnalle halutaan luoda jatkuvuutta mm. saattamalla alulle paikallisen virtavesitiimin / kunnostustiimin organisoituminen ja yhteistyö eri toimijatahojen kanssa. Tiimien avulla on tarkoitus saada tehostettua kunnostustoimia Höytiäisellä. Järviyhdistys Pro Höytiäisen tavoite on herätellä eri tahojen kiinnostusta järven ja sen ympäristön tilaa kohtaan, mobilisoida tarpeellista vesistön kunnostustoimintaa, löytää ja valjastaa järveen ja sen laajaan vaikutusalueeseen liittyvät monipuoliset mahdollisuudet toiminnaksi. Virtavesien nykytila ja vaelluskalapotentiaalin mahdollisuudet ovat tämän hankkeen tärkeä osa-alue, Hanke vastaa alueella todettuihin kunnostustarpeisiin mm. tarjoamalla tietoa ja yhteisen keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuden, vahvistamalla osaamista kunnostuksiin ja luonnonhoitotöihin ja tukemalla käytännön työtä talkoissa kunnostusten alkuun saattamisessa. Tavoitteena on myös kannustaa kiinnostuneita järjestäytymään paikalliseksi virtavesitiimiksi edistämään jokikunnostuksia ja seuraamaan kunnostustoimien vaikutuksia. Hankkeen pidempiaikaisena tavoitteena on elvyttää Höytiäisen luonnonvarainen taimenkanta, luoda uutta kantaa ja luontaisesti lisääntyvälle taimenpopulaatiolle paremmat elinolosuhteet, parantaa jokien tilaa ja kohentaa jokiympäristöjen virkistysarvoja. Sen onnistumisessa paikallinen, osaava ja organisoitunut toiminta on tärkeässä roolissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

123170

Startdatum

09.03.2020

Slutdatum

22.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner