Hanke
Utvecklingsprojekt - 157489

KV-askeleet – Askelmerkit ja toimivat käytänteet kansainvälistymisen lisäämiseksi

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

31.03.2021 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kehittämisyhdistys Mansikan alueella kansainvälinen kehittämistoiminta on ollut hyvin vaisua ohjelmakauden 2014-2020 ajan. Kansainvälistymisselvityksen avulla haetaan vastauksia siihen, mistä tämä johtuu ja mitä sille olisi tehtävissä jatkossa. Kansainvälinen yhteistyö on yksi Leader-periaatteista ja tärkeä osa Leader -toimintaa. Hankkeen tavoittena on: - Selvittää toimijoiden kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön - Selvittää millaisia esteitä kansainvälisen toiminnan toteutumiselle on - Selvittää millaisia tukitoimenpiteitä toimijat tarvitsisivat kansainvälisen toiminnan toteutumiseksi - Tehdä toimenpidesuunnitelma kansainvälistymisen edistämiseksi - Koota hyviä esimerkkejä muilta Leader-alueilta kansainvälisestä toiminnasta ja sen edistämisestä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157489

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kommunikation
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt