Projekt
Utvecklingsprojekt - 127977

Kylän Syke KySy

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri r.y.

31.05.2020 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kylän syke on hanke, jonka puitteissa kehitetään organisoitua vapaaehtoistoimintaa osaksi eri toimijoiden yhteistä verkostoa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Naapuriapu- rinkejä vahvistetaan kylillä ja entisiä turvallisuussuunnitelmia päivitetään ja uusia luodaan. Hankkeen kautta asukkaat saavat tietoa ja käytännön valmiuksia terveyteen, asumiseen, turvallisuuteen, varautumiseen, tapaturmien / onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tapahtumissa kohdataan kylillä asuvia ihmisiä, kun se on taas poikkeusolojen jälkeen sallittua. Siihen asti yhteys hoidetaan puhelimen tai netin kautta (sähköposti, virtuaaliset tapaamiset, facebook- / youtube-kanavat). Sanotaan, että jokainen ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Hankkeessa halutaan saada mahdollisimman moni kyläläinen turvallisuuden yhteiseen ketjuun ja samalla vahvistaa jokaista lenkkiä. Tätä kautta hankkeella vähennetään myös eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Hankkeen hallinnoija toteuttaa hankkeen yhdessä eri paikallisyhdistysten kanssa. Toimintaan haetaan mukaan myös muita yhdistyksiä ja hanketoimijoita. Maailma on tällä hetkellä täysin uudessa tilanteessa ja paluuta entiseen ei ole. Nyt pidetään yllä toivoa, että tästä selvitään yhdessä. Kunhan tilanne rauhoittuu, on aika koota rivit myös fyysisesti vapaaehtoisten sekä muiden yhteistyötoimijoiden osalta ja koota kokemuksia yhteen vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta. Uusi varautumisen aika on nyt käsillä, Kylän syke – hanke on yksi toimija tässä uudessa alussa. Sydänpiiri hakee aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten ja viranomaistahojen kanssa. Siun sote /pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto, Pohjois-Karjalan Martat, SPR sekä kyläyhdistykset/ Pohjois-Karjalan kylät ry. Kunnat ja seurakunnat ovat tärkeitä yhteistyötahoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

127977

Startdatum

31.05.2020

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner