Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 160450

Kylätalon kehittäminen

Ylikylän kyläyhdistys ry

31.03.2021 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella kehitetään Ylikylän kyläyhdistys ry:n kylätalon tilojen esteettömyyttä sekä käytettävyyttä. Hankkeen tavoitteena edistää ja parantaa kyläläisille tärkeän kokoontumispaikan tilojen toimivuutta ja lisätä tilojen monipuolisen käytön mahdollisuuksia kaikkien kyläläisten osalta. Hankkeen avulla parannetaan kylätalon turvallisuutta ja tasa-arvoista käytettävyyttä huomioiden myös erityisryhmien tarpeet. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vanhusten mahdollisuudet hyödyntää tiloja paranevat merkittävästi. Kehittämällä kylätaloa voidaan parantaa ja edistää kylän aktiivista toimintaa ja yhteisöllisyyttä aiempaa tasa-arvoisemmin. Kylätalon korjaaminen ja esteettömyyden kehittäminen monipuolistaa tilaisuuksien järjestämismahdollisuuksia ja tuo kylätalon tapahtumat yhä useampien kyläläisten hyödynnettäväksi. Edellytykset monipuoliselle harrastustoiminnalle, liikunnalle ja kulttuuriharrastuksille paranevat entisestään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

160450

Startdatum

31.03.2021

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner