Projekt
Investering - 27409

Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen

Peräpohjolan Leader ry

30.09.2015 - 30.12.2017

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat on yksi Peräpohjolan Leaderin paikallisen kehittämisstrategian painopisteistä, jonka tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Investoinnit kylien yhteisiin liikuntavälineisiin parantavat kylän viihtyisyyttä ja edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Kylä voi houkutella uusia asukkaita tai mökkiläisiä, jos sieltä löytyy hyviä harrastusmahdollisuuksia. Lähellä kotipaikkaa sijaitsevat liikuntamahdollisuudet vähentävät tarvetta käyttää omaa autoa tai kuljettaa lapsia ja nuoria muualle liikuntaharrastusten pariin. Kylille voi myös syntyä uutta ohjattua liikuntatoimintaa esimerkiksi seurojen tai kansalaisopiston toimesta, jos sieltä löytyvät sopivat varusteet. Kyseessä on Peräpohjolan Leader ry:n hallinnoima teemahanke, jonka toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat yhdistykset ja järjestöt. Hanke toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27409

Startdatum

30.09.2015

Slutdatum

30.12.2017

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner