Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 242923

KYLMÄTEKNOLOGIAN SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖ YSTÄVÄLLISIIN KYLMÄAINEISIIN JA KALOJEN JÄLJITTÄVYYDEN PARANTAMINEN

Kalaliike Hast Oy

05.05.2023 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KYLMÄTEKNOLOGIAN SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖ YSTÄVÄLLISIIN KYLMÄAINEISIIN JA KALOJEN JÄLJITTÄVYYDEN PARANTAMINEN

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

242923

Startdatum

05.05.2023

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner