Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124286

Kyrönjoen sydän

Vaasan kaupunki

02.03.2020 - 26.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vähänkyrön historia on joen historiaa. Kirkonkylän viihtyisyyden, paikallisidentiteetin ja elinvoiman tukemiseksi rakennetaan Kyrönjoen virkistyskäyttömahdollisuuksia lisäävä laiturirakennelma Vähänkyrön kirkonkylälle. Laituri sijaitsee Kirkkosaaren alueella, joka kuuluu Museoviraston määrittämään, valtakunnallisesti merkittävään Vähänkyrön Kirkonmäen rakennettuun kulttuuriympäristön alueeseen. Kirkkosaari on läpi vuosikymmenien toiminut mm. uimakoulujen pitopaikkana ja huvittelualueena. Alue jäi unohduksiin vuosien ajaksi, mutta viime vuonna valmistuneen yleissuunnitelman myötä tätä vähäkyröläisille rakasta aluetta on ryhdytty aktiivisesti kehittämään. Vähänkyrön aluehallinnon toiminnan painopiste vuonna 2020 on lähimatkailun kehittäminen. Kyrönjoen virkistyskäytön lisääminen palvelee kaiken ikäisiä vähäkyröläisiä, sekä alueella vierailevia läheltä ja kauempaa saapuvia vierailijoita, ja näin edistää paikkakunnan pito- ja vetovoimaa. Lisääntyvän käytön myötä myös alueen kulttuuri- ja luontoarvoja sadaan paremmin esiin. Hankeen konkreettisena tavoitteena on rakentaa Kyrönjoen rantaan laiturirakennelma, joka mahdollistaa oleskelun, uinnin ja veneilyn ja toimii katsomona ja uusien palveluiden mahdollistajana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

124286

Startdatum

02.03.2020

Slutdatum

26.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner