Hanke
Utvecklingsprojekt - 127453

Kyrönmaan matkailuhanke

Vaasanseudun Kehitys Oy - Vasaregionens Utveckling Ab

31.08.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pääasiallisena tavoitteena on erilaisten toimen kautta lisätä matkailualaan kytköksissä olevien yritysten, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja organisaatioiden tietoisuutta siitä, mitä tarvitaan, jotta alueelle saadaan lisää houkuttelevia matkailutuotteita. Hankkeen aikana järjestetään infotilaisuuksia, työpajoja ja valmennuksia missä osallistujat saavat tuoreimmat tiedot matkailualaan liittyviin aiheisiin. Tällä tavalla saadaan lisättyä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, ja lopputuloksena saadaan enemmän tuotepaketteja houkuttelemaan lisää kävijöitä alueelle. Hankkeen aikana tehdään myös opintomatkoja messuille sekä tutustumismatkoja, jotta osallistuvat yritykset saavat uusia ideoita ja inspiraatiota.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127453

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt