Projekt
Utvecklingsprojekt - 73543

Kyrösjärven tila paremmaksi-hanke

Kyrösjärven kalatalousalue

01.06.2018 - 17.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyrösjärvi on alueensa sydän. Viime vuosina järven tila on huonontunut, vaikka ekologisen luokituksen mukaan järven tila on hyvä. Järven huonontuminen on näyttäytynyt sekä sinileväkukintojen rajuna esiintymisenä koko järven alueella sekä keskikesällä että syksyllä. Myös vähempiarvoisen kalan esiintyminen on voimistunut merkittävästi. Vuosittain järven rannat ovat täyttyneet vihreistä sinileväkukintomassoista. Kyrösjärvi on pinta-alaltaan 96 km2 ja järven keskisyvyys on noin 10 metriä. Veden viipymä on noin 1,5 vuotta. Järveen kohdistuu sekä ulkoista että sisäistä ravinnekuormitusta, joka jatkuvasti haastaa veden laadun, järven ja sen lähialueen virkistyskäytön sekä arvokalojen kalastuksen. Särkikalat ym. vähempiarvoiset kalat suuressa määrässä ovat erityisen hankalia sisäisen kuormituksen hallinnassa, koska nämä kalat ravinto- ja käyttäytymismallillaan ylläpitävät ja pahentavat runsaiden sinileväkukintojen määrää. Arvokalojen kasvu hidastuu johtuen särkikalojen erittäin suurestä määrästä. Tällä hankkeella pyritään vaikuttamaan edellä mainittuihin asioihin, jotta suunta saataisiin käännettyä positiiviseksi ja Kyrösjärvi olisi sen ympäryskunnille ja alueen hyödynsaajille positiivinen asia ja tarjoaisi myös tulevaisuudessa kestävän kehityksen mukaiset mahdollisuudet hyödyntää järveä sekä virkistyskäyttöön että elinkeinotoimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

73543

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

17.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner