Projekt
Utvecklingsprojekt - 47429

Laatua ja innovaatioita

Keskipiste-Leader ry

01.05.2017 - 01.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Leader-ryhmän oman toiminnan laadusta ja uusien toimintatapojen kehittämisestä sekä viestinnän ja tiedottamisen tehostamisesta on käyty keskustelua monissa yhteyksissä. Vaikuttavuuden näkökulmasta nämä ovat juuri niitä asioita, joihin tulee kiinnittää huomioita jatkossa entistä enemmän. Keskipiste-Leaderin toiminnan kehittäminen luo uusia mahdollisuuksia alueen toimijoille, niin yrityksille kuin yhteisöillekin, synnyttää uutta toimintaa ja lisää alueen elinvoimaa. Uudet toimintatavat ja innovaatiot ovat Leader-toiminnan kulmakiviä. Uusien toimintatapojen etsiminen ja yhteistyöverkoston rakentaminen ovat Leader-yhdistyksen kehittymisen kannalta välttämättömiä toimia. Hankkeen avulla haetaan uusia yhteistyökumppaneita niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan liittyen. Muiden Leader-ryhmien kanssa tehdään ristiinarviointia toimintatavoista ja etsitään uusia toimintamalleja. Tiedottamista ja viestintää tehostetaan erityisesti nuorten suuntaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

47429

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

01.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner