Projekt
Utvecklingsprojekt - 49814

Lähellä

Kälviän 4H-yhdistys ry

15.12.2017 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lähellä-hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistaminen, lähiympäristön ymmärtäminen ja arvostus sekä lähiruokaan tutustuttaminen. Keskeinen tavoite on ympäristön ja sen mukanaan tuomien mahdollisuuksien löytäminen lasten, nuorten ja heidän perheidensä käyttöön. Haluamme löytää uusia, innostavia välineitä ja keinoja 4H-yhdistyksen luonto-, lähiympäristö-, ja ruokakasvatukselle sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeen toiminta-alueena on Kälviä ja Ullava, kohderyhmänä erityisesti 10-16-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä sekä välillisesti kaikki kyläläiset. Hankkeessa toteutetaan lähialueen retkipaikkakartoitus ja tuodaan retkipaikat yleiseen tietoon, monipuolistetaan niiden käyttömahdollisuuksia yhdessä nuorten kanssa, hyödynnetään ikäihmisten ja luonnossa liikkujien luonto- ja paikallistuntemusta, luodaan ympäristöluotsiverkosto sekä toteutetaan erilaisia nuorten harrastusryhmiä aiheen ympärillä. Haluamme myös vastuuttaa nuoria huolehtimaan omasta lähiympäristöstä. Kehitetään ja etsitään tapoja toteuttaa nuorten yrittäjyyttä ja toteutetaan nuorten kanssa lähiympäristössä kaikille avoimia tapahtumia, kuten pop up metsäkahvila, lasten tapahtuma luonnossa ja tonttupolku. Tavoitteena on löytää tapa toteuttaa luonto- ja lähiympäristöasioita kaikessa 4H-ryhmätoiminnassa. Hankkeessa opetellaan hyödyntämään luonnon raaka-aineita sekä viljelemään itse ja tutustutaan lähiruokaan sekä ruuan alkuperään muun muassa maatilavierailujen muodossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49814

Startdatum

15.12.2017

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner