Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 173067

Lähiluontokohteiden aluetiedon saavutettavuuden, saatavuuden ja seurannan edistämishanke (investointihanke)

Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys ry

30.06.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saattaa tieto Kuhankuonon retkeilyreitistön eri reittikokonaisuuksista ja palveluista paremmin ulkoilijoiden, retkeilijöiden ja paikallisten alueella toimivien palveluntuottajien käyttöön. Tiivistetty tavoite on se, että ulkoilijat löytävät monipuolista tietoa kaikista reittikokonaisuuksista, palvelun tuottajat voivat mainostaa tarjontaansa sekä tulevia tapahtumia siten, että nämä kaikki tiedot ovat keskitetysti kaikkien saatavilla. Investointihankkeella toteutettavan seurantalaitteiden hankinnan avulla pystytään tuottamaan todellista mittauksiin perustuvaa kävijätietodataa eri tahoille. Keskeisiä datan hyödyntäjiä ovat palveluntarjoajat, jotka saavat tiedot eri reitinosilla mitatuista kävijämääristä ja siten määrän potentiaalisista asiakkaista. Toisena hyödyntäjänä ovat kunnat, jotka voivat käyttää kävijädataa terveys- ja hyvinvointipalveluiden seurannan ja edistämisen tukena. Pitkän tähtäimen tavoitteena ja ideana on se, että Kuhankuonon reitistöllä kävijäpaine jakaantuu tasaisesti kaikille reitin osille, kävijät löytävät uusia hienoja luontokokemuksen paikkoja ja siten luontoon kohdistuu vähemmän painetta yksittäisillä, nyt ruuhkaisilla reitin osilla. Toisaalta alueen palveluntarjoajat eli yrittäjät löytävät uusia asiakkaita ja pystyvät tuottamaan eri toimintoja nokipannukahveista välinevuokraamiseen alueella. Investointihanke liittyy tiiviisti saman nimiseen kehittämishankkeeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

173067

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt