Hanke
Utvecklingsprojekt - 49360

Lähiruokaterminaali

Kehittämisyhtiö Witas Oy

30.09.2017 - 16.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjoisessa Keski-Suomessa on tunnistettu lähiruoan mahdollisuudet yrittäjyyden edistämisessä ja alkutuotannon kehittämisessä. Pihtiputaalla on vahva visio alueelle sijoittuvasta jalostavasta lähiruokaterminaalista. Kunnan intressinä on erityisesti lähiruoan saatavuuden parantaminen julkiselle ruokahuollolle, jonka tavoitteena on lähiruoan osuuden kasvattaminen tuotannossaan. Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset Pihtiputaalle perustettavan lähiruokaterminaalin perustamiselle ja löytää aktiivinen yrittäjä toimimaan terminaalin yrittäjänä. Lisäksi hankkeen aikana aktivoidaan yrityksiä mukaan lähiruokaterminaalin toimintaan. Hankkeessa selvitetään, missä lähiruokaterminaali voisi toimia, määritellä millä edellytyksillä lähiruokaterminaali voidaan perustaa; mm. mitä investointeja (rakennukset sekä koneet ja laitteet) lähiruokaterminaalin perustaminen vaatii millä volyymeillä terminaalin toiminta on kannattavaa sekä kartoitetaan terminaalin asiakaskuntaa ja julkisen ruokahuollon tarpeita. Lisäksi yhtenä selvityksen laajempana osa-alueena on lähiruokaterminaalin logistiikkaan vaadittavat toimenpiteet. Hankkeen aikana etsitään terminaalin vetovastuuseen yrittäjä. Lisäksi kartoitetaan yrittäjiä, jotka olisivat kiinnostuneita toimimaan terminaalin tiloissa yrittäjinä esim. raaka-aineiden jalostajina tai kahvila- tai ruokapalveluyrittäjinä. Hankkeen aikana kartoitetaan myös alueen alkutuotantoyritysten kiinnostusta toimittaa raaka-aineita terminaaliin. Hankkeen aikana kontaktoidaan kaikki Witas-alueen lähiruokayritykset/-yrittäjät ja kerrotaan heille tavoitteet lähiruokaterminaalin perustamiseen liittyen ja miten kukin toimija voisi itse hyötyä lähiruokaterminaalin olemassaolosta. Hankkeessa toimijoiden aktivoinnin myötä muodostetaan yhteistyöverkosto lähiruokatoimijoiden kesken lähiruokasaannin varmistamiseksi. Toimijoiden sitouttamiseksi jatkotoimenpiteisiin hankkeen aikana mm. järjestetään osallistavia pientyöpajoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49360

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

16.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt