Hanke
Utvecklingsprojekt - 16481

Lahtis-laivan entisöinnin valmistelu

Lahtis - Siipiratas Höyrylaivaseura ry

30.11.2015 - 18.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet 1) kerätä Lahtis-laivaan liittyvää historiatietoa ja järjestää laivaan liittyvä näyttely 2) valmistella Lahtis-laivan ympärille maaseudun elinvoimaa lisäävää entisöintihanke, josta tulee merkittävä yleisölle avoin kulttuuriperinteen tutustumiskohde ja maaseudun matkailutuote ja entistämistyöhön osallistuvien koulutus- ja yrittäjyysprojekti. Lahtis-laiva on tiettävästi maamme toiseksi vanhin laiva ja maailmalla on vain kaksi tätä vanhempaa siipirataslaivaa. Lahtis-laivan entisöinti on tarkoitus toteuttaa vuosien 2016-2020 aikana. Alusta ei rekisteröidä matkustaja-alukseksi eikä sillä tulla harjoittamaan kaupallista toimintaa. Toimenpiteet: - Lahtis-laivan historiatietojen kerääminen, täydentäminen ja dokumentointi kokonaisuudeksi - laivan alkuperäisten piirustusten ja valokuvien etsintä ja dokumentointi digitaaliseen muotoon - Lahtis-laivaan liittyvän höyrylaivanäyttelyn valmistaminen ja siihen liittyen - näyttelyyn tulevien laivan piirustusten laadinta tämän päivän tietotekniikkaa hyväksikäyttäen - näyttelyyn tulevan materiaalin kerääminen sekä näyttelyn suunnittelu ja kokoaminen - näyttelyn tekninen rakentaminen näyttelytilaan talkootyönä - näyttelymateriaali (esille laitettavat kuvasuurennokset ym.) - audiovisuaaliset laitteiden vuokraus - entisöinnin toimintasuunnitelman laadinta ja yhteistyöverkoston valmistelu, - yhteistyökumppanien etsintä ja tarvittavien sopimusten laadinta koulutus-ja yrittäjyysprojektia varten ja rahoitusmahdollisuuksien valmistelu - seuran kotisivujen laadinta, näyttelyaineiston siirto kotisivuille ja muu tiedotustoiminta - tutustuminen vastaavan laivan toimintaan muualla Pohjoismaissa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16481

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

18.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt