Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 135098

Lahtivajan peruskunnostus

Tiistenjoen Metsästysseura ry

30.06.2020 - 23.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tiistenjoen metsästysseuran lahtivajan peruskunnostus ajanmukaiselle hygieniatasolle ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden, lisäksi energiataloutta ja sähköturvallisuutta parannetaan nykyaikaisilla valaistus ym. sähkötöillä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

135098

Startdatum

30.06.2020

Slutdatum

23.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner