Projekt
Utvecklingsprojekt - 131355

Lakeuden Helmet

Nivala-Seura r.y.

31.07.2020 - 28.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lakeuden Helmet – hanke kokoaa yhteen paikallisten toimijoiden tutustumiskohteet ja luo uuden toimintamallin keskusvaraamosta Lakeuden infosta, josta niin oman alueen asukkaat kuin matkailijatkin voivat varata erilaisia retkiä, tutustumiskohteita ja muita palveluja keskitetysti. Hanke tuo esille Nivalan kulttuuriperintöä ja nähtävyyksiä, luo uutta tapaa tunnistaa paikkakunnan historiaa ja tätä päivää. Hankkeessa etsitään henkisen ja esineellisen kulttuuriperinteen helmiä ja luodaan niistä uusia tietopaketteja ja toimintamalleja. Hanke edistää koko alueen vetovoimaa ja parantaa palveluiden saatavuutta. Samalla se edistää alueen asukkaiden elämänlaatua ja sosiaalista pääomaa. Hankkeen avulla luodaan ja pilotoidaan eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja erityisesti aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen ja edistämiseen sekä sukupolvelta toiselle suunnattuja tuote- ja ohjelmapaketteja. Hankkeen aikana luodaan ja testataan erilaisille ryhmille toteutettavia ohjelmapaketteja, joissa keskeisinä elementteinä ovat osallisuus ja osallistuminen. Olennainen osa hanketta on yhteistyö ja yhteinen tiedottaminen eri toimijoiden kanssa. Aineistojen esilletuomisessa käytetään hyödyksi myös sosiaalista mediaa, joka mahdollistaa vuorovaikutteisen kokemuksen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

131355

Startdatum

31.07.2020

Slutdatum

28.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner