Hanke
Utvecklingsprojekt - 16977

Lannan nopea kaasuttaminen

Oy LHP Bio-Carbon LTD

31.12.2016 - 03.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lannan nopea kaasuttaminen Tässä hankkeessa on kyse lannan nopean kaasuttamisen koetoiminnasta, jossa testataan uutta menetelmää lannan kaasuttamiseksi siten, että menetelmää voisi tulevaisuudessa soveltaa ensisijaisesti maatilan kokoluokan laitoksissa sekä maatilan tarvitseman energian, että maanparannushiilen/lannoitteen tuottamiseen. Lannan nopean kaasuttamisen tilakohtaisena toimenpiteenä tulisi olla kustannustehokasta ja samalla menetelmän tulisi parantaa maatalouden ravinteiden kierrätystä ympäristön tilaa kohentaen. Optimaalisessa lannan kaasutusprosessissa kaikkien ravinteiden tulisi säilyä edelleen käyttökelpoisena ravinteena ja samalla siinä syntyisi ravinteita sitovaa maanparannushiiltä. Tutkimusten mukaan biohiili sitoo peltokäytössä itseensä hyvin tehokkaasti sekä nestejakeen hajuja, että nesteessä olevia ravinteita. Aikaisemmin lannan käsittelyyn sovelletut menetelmät ja tarvittavat laitteistot ovat olleet suurikokoisia ja vaatineet keskitettyä toimintaa. Se taas puolestaan lisää lannan käsittelyn logistista toimintaa, erityisesti prosessin alkupäässä. Tilakohtaisella kaasutusmenetelmällä olisi mahdollista yksinkertaistaa tilalla tuotetun lannan käsittelyä ja samalla se mahdollistaisi lannan ravinteiden entistä paremman hyödyntämisen maatilan omaan käyttöön. Myös mahdollisen ylimääräisen fosforin luovuttaminen etäämmälle maatilasta voisi olla huomattavasti helpompaa ja aiempaa kannattavampaa. Lannan kaasutuskoetoiminnalla ja siihen liittyvän tutkimustiedon perusteella on mahdollista todentaa syntyneen hiilen ominaisuudet ja vaikutus, kyky ravinteiden sitomiseen ja ravinteiden uuttumisen estämiseen pohjavesiin tai liukenemiseen pintavesien mukana vesistöön. Oy LHB Bio-Carbon Ltd

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16977

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

03.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
effektivare stallgödselanvändning
innovation/försök
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt