Hanke
Utvecklingsprojekt - 22049

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

01.05.2016 - 30.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke kokoaa alueen vesistötoimijat yhteen ja ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen välillä yhteisten vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Hanke edistää hyvän vesien tilan saavuttamista Länsi-Uudellamaalla tukemalla paikallisten toimijoiden tekemää vesiensuojelutyötä. Hankkeessa luodaan toimintamalli alueelliselle vesistökunnostusverkostolle. Toimintamallin ytimen muodostaa toimijoiden yhteinen foorumi, jolle hankkeessa luodaan toimintatavat: sisältäen mm. yhteisiä tapaamisia, työryhmätyöskentelyä, seminaareja ja koulutuksia tiedon jakamiseksi, tempauksia, kampanjoita, aktiivista viestintää alueella toteutettavasta vesiensuojelutoiminnasta sekä tiedottamista mm. rahoitusmahdollisuuksista ja tukea rahoituksen hakuun. Hankkeeseen kuuluvissa vesistökunnostuksen pilottikohteissa toteutetaan vapaaehtoisvoimin verkoston yhteistyönä käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä, joiden avulla luodaan kunnostustarpeista hallittuun kunnostukseen etenevä toimintamalli. Erityyppisten pilottien avulla on mahdollista testata käytännössä monipuolisia verkostotoiminnan muotoja. Suunnitteluvaiheessa valitut pilottikohteet ovat Hämjoen pienten järvien ketju Lohjalla, Svarträsketin järvikunnostuskohde Raaseporissa sekä suojeluyhdistys - Potehun kosteikkokohde Vihdissä. Lisäksi pyritään löytämään yksi mereinen pilottialue hankkeen kuluessa. Hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta vastaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka hoitaa hankkeen suomen- ja ruotsinkielisen koordinoinnin. Hanketta ohjaa ja valvoo rahoittajan ja sidosryhmien edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen toiminta-alueena on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminta-alue, johon kuuluvat Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueet sekä Hankoniemen ja Tammisaaren-Inkoon-Kirkkonummen rannikko- ja saaristoalueita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22049

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kulturlandskap
miljö
naturens mångfald
nya tjänster
nätverk
samhörighet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt