Projekt
Utvecklingsprojekt - 22049

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

01.05.2016 - 06.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke kokoaa alueen vesistötoimijat yhteen ja ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen välillä yhteisten vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Hanke edistää hyvän vesien tilan saavuttamista Länsi-Uudellamaalla tukemalla paikallisten toimijoiden tekemää vesiensuojelutyötä. Hankkeessa luodaan toimintamalli alueelliselle vesistökunnostusverkostolle. Toimintamallin ytimen muodostaa toimijoiden yhteinen foorumi, jolle hankkeessa luodaan toimintatavat: sisältäen mm. yhteisiä tapaamisia, työryhmätyöskentelyä, seminaareja ja koulutuksia tiedon jakamiseksi, tempauksia, kampanjoita, aktiivista viestintää alueella toteutettavasta vesiensuojelutoiminnasta sekä tiedottamista mm. rahoitusmahdollisuuksista ja tukea rahoituksen hakuun. Hankkeeseen kuuluvissa vesistökunnostuksen pilottikohteissa toteutetaan vapaaehtoisvoimin verkoston yhteistyönä käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä, joiden avulla luodaan kunnostustarpeista hallittuun kunnostukseen etenevä toimintamalli. Erityyppisten pilottien avulla on mahdollista testata käytännössä monipuolisia verkostotoiminnan muotoja. Suunnitteluvaiheessa valitut pilottikohteet ovat Hämjoen pienten järvien ketju Lohjalla, Svarträsketin järvikunnostuskohde Raaseporissa sekä suojeluyhdistys - Potehun kosteikkokohde Vihdissä. Lisäksi pyritään löytämään yksi mereinen pilottialue hankkeen kuluessa. Hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta vastaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, joka hoitaa hankkeen suomen- ja ruotsinkielisen koordinoinnin. Hanketta ohjaa ja valvoo rahoittajan ja sidosryhmien edustajista koottu ohjausryhmä. Hankkeen toiminta-alueena on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminta-alue, johon kuuluvat Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueet sekä Hankoniemen ja Tammisaaren-Inkoon-Kirkkonummen rannikko- ja saaristoalueita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22049

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

06.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner