Hanke
Allmännyttiga investeringar - 66759

Lantbruksmuseum och traktorupplevelser

Ålands Veterantraktorklubb rf

01.02.2018 - 29.06.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ålands veterantraktorklubb rf inrättar lantbruksmuseum på Ålands landsbygdscentrum, höjer säkerheten för traktorpullingen och bygger en skrinda för traktorturer för barn.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

66759

Aloituspäivämäärä

01.02.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt