Projekt
Utvecklingsprojekt - 22010

Lapin maatalous

Luonnonvarakeskus

01.06.2016 - 13.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatilat ovat lähiruokaan ja tulevaisuuden lähienergiaan voimakkaasti kytköksissä olevia verkostomaisen toiminnan osia, joita ilman harvaanasutun maaseudun autioituminen kiihtyy. Nykymuotoisella maaseutuyrittämisellä on hyvät toimeentuloedellytykset. Tätä tukevat kaikki tutkimukset niin maakunnallisella kuin kansallisella tasolla. Maatilayrittäjien mielikuva kannattavuudesta on ulkoisista seikoista johtuen vääristynyt, ja tämä johtaa usein ennakoimattomiin lopettamisiin. Toisaalta jatkavilla tiloilla on usein taustalla velat, jotka väsyttävät heidät ennen aikojaan, ja vievät työnteon mielekkyyden. Näiden lisäksi ongelmia ovat keski-iän nousu, näköalattomuus ja peltojen väärä logistinen sijoittuminen. Tulevana vuosikymmenenä uhka lappilaiselle maataloudelle on 51¿65 ikäluokassa tapahtuva aktiivisen maataloustuotannon loppuminen väistämättömän eläköitymisen takia. Hankkeen tuottamaa tietoa hyödynnetään Lapin liiton koordinoiman biota-loushankkeen, Lapin yliopiston koordinoiman arctic smartnes exellence hankkeen (ASE) kanssa. Lisäksi hankkeen tuottamaa tietoa hyödynnetään ProAgria Lapin koordinoimassa maatalouden koulutushankkeessa ja maaseudun yritystoiminnan kehittämishankkeessa. Hankkeessa: 1. Keskikokoisten ja pienten tilojen tarkastelu toteutetaan maakuntatasolla. Tässä tarkastellaan tilakohtaisesti maatilan tulevaisuuden mahdollisuuksia ryhmänä. Tarkastelun jälkeen esille nousevat yrityskohtaiset toimenpiteet ohjataan erillisrahoitteisille toimenpiteille. 2. Postikysely toteutetaan vuosien aikaisempien kyselyiden mukaisesti. Kyselystä muodostuu barometri, jolloin saatu tieto jalostuu ja kasvaa paremmin ennustavaksi. Hankkeen tuloksena: Lapin keskikokoisten ja pienten tilojen mahdollisuuksien tarkastelu lisää jatkavien elinvoimaisten maaseutuyritysten määrää Lapissa. ¿maatilojen selviytymisen strategiat Lapissa ¿Lapin maatilabarometri ja kuva Lapin maatalous 2016

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22010

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

13.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner