Hanke
Utvecklingsprojekt - 22010

Lapin maatalous

Luonnonvarakeskus

01.06.2016 - 13.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maatilat ovat lähiruokaan ja tulevaisuuden lähienergiaan voimakkaasti kytköksissä olevia verkostomaisen toiminnan osia, joita ilman harvaanasutun maaseudun autioituminen kiihtyy. Nykymuotoisella maaseutuyrittämisellä on hyvät toimeentuloedellytykset. Tätä tukevat kaikki tutkimukset niin maakunnallisella kuin kansallisella tasolla. Maatilayrittäjien mielikuva kannattavuudesta on ulkoisista seikoista johtuen vääristynyt, ja tämä johtaa usein ennakoimattomiin lopettamisiin. Toisaalta jatkavilla tiloilla on usein taustalla velat, jotka väsyttävät heidät ennen aikojaan, ja vievät työnteon mielekkyyden. Näiden lisäksi ongelmia ovat keski-iän nousu, näköalattomuus ja peltojen väärä logistinen sijoittuminen. Tulevana vuosikymmenenä uhka lappilaiselle maataloudelle on 51¿65 ikäluokassa tapahtuva aktiivisen maataloustuotannon loppuminen väistämättömän eläköitymisen takia. Hankkeen tuottamaa tietoa hyödynnetään Lapin liiton koordinoiman biota-loushankkeen, Lapin yliopiston koordinoiman arctic smartnes exellence hankkeen (ASE) kanssa. Lisäksi hankkeen tuottamaa tietoa hyödynnetään ProAgria Lapin koordinoimassa maatalouden koulutushankkeessa ja maaseudun yritystoiminnan kehittämishankkeessa. Hankkeessa: 1. Keskikokoisten ja pienten tilojen tarkastelu toteutetaan maakuntatasolla. Tässä tarkastellaan tilakohtaisesti maatilan tulevaisuuden mahdollisuuksia ryhmänä. Tarkastelun jälkeen esille nousevat yrityskohtaiset toimenpiteet ohjataan erillisrahoitteisille toimenpiteille. 2. Postikysely toteutetaan vuosien aikaisempien kyselyiden mukaisesti. Kyselystä muodostuu barometri, jolloin saatu tieto jalostuu ja kasvaa paremmin ennustavaksi. Hankkeen tuloksena: Lapin keskikokoisten ja pienten tilojen mahdollisuuksien tarkastelu lisää jatkavien elinvoimaisten maaseutuyritysten määrää Lapissa. ¿maatilojen selviytymisen strategiat Lapissa ¿Lapin maatilabarometri ja kuva Lapin maatalous 2016

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22010

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

13.03.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
flerbranschgårdar
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt