Projekt
Utvecklingsprojekt - 91607

Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun

Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry

01.01.2020 - 24.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lapin maa- ja kotitalousnaiset toteuttaa Lapin maakunnassa Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankkeen, jolla edistetään alueen kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua. Hanke haastaa ja aktivoi kunnat, kyläläiset sekä lapset ja nuoret mukaan Suuriin lappilaisiin vieraslajitalkoisiin. Vieraslajitalkoot toteutetaan muun muassa kertomalla kunnille, asukkaille ja muille toimijoille kuten kylien yhdistyksille ja yrityksille maisemaa ja luontoa uhkaavista vieraslajeista. Hankkeessa toteutetaan myös käytännön toimenpiteitä torjumalla ja hävittämällä jo olemassa olevia vieraslajien esiintymäkohteita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutetaan myös pohjoismainen opintomatka vieraslajiteemalla. Hankkeen tavoitteena on tarttua yhdessä eri toimijoiden kanssa vieraslajien aikaansaamiin haasteisiin ja vakiinnuttaa Vauhtia Etelä- ja Länsi-Lapin vieraslajeille -hankkeen toiminta ja hyvät käytännöt koko Lapin maakuntaan. Hankkeen tuloksena Lapin maakunnassa ollaan tietoisia vieraslajien aikaansaamista uhista Lapin luonnolle, mutta myös sitoutuneita ja osaavia torjumaan nämä uhat. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

91607

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

24.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner