Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18368

Lauhanvuoren Geopark-projektialueen matkailuinfran kehittäminen

Metsähallitus

01.01.2016 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä toimenpiteitä alueella, jotta Geopark-hakemus voidaan jättää syksyllä 2018. Tavoitteena on saada luontomatkailualueen retkeily- ja matkailuinfra sellaiselle tasolle, että kohteet ovat saavutettavissa ja turvallisia ja että ne edistävät alueen geologisesta ja luonnonperinnöstä viestimistä kohderyhmille. Rakenteet mahdollistavat kohteiden ja reittien tuotteistamisen geo-/ympäristökasvatuksen ja geomatkailun näkökulmasta niin paikalliselle, valtakunnalliselle kuin kansainvälisellekin yleisölle. Tavoitteena on saada yritykset mukaan opastustoimintaan ja aktiviteettien tarjontaan geologisten kohteiden ympärillä. Retkeilypalvelujen tasolla on suuri merkitys matkailutoiminnan paikallistaloudellisille vaikutuksille. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen kunnat, yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit laajasti niin alueella kuin sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat). Hankkeesta hyötyvät erityisesti alueen koti- ja ulkomaiset matkailijat ja niille palveluja tarjoavat yritykset. Geopark-alueella asetetaan tavoitteeksi 25 % matkailijamäärien kasvu kymmenen vuoden aikajänteellä. Hankkeen toimenpiteet mm.: ¿ Lauhan palaneen kämpän tilalle parilaavu ¿ Spitaalijärvelle isommille ryhmille soveltuva keittokatos ¿ Ahvenlammin taukopaikan siirtäminen uuden rengasreitin varteen ja laavun ja kaivon rakentaminen ¿ Polkureittien rakentaminen: maastoviitat kaikille harrastusmuodoille, pitkokset ja maa-ainespolut ¿ Uusien reittien viitoitus ja myös kansallispuiston ulkopuolisten reittien viitoittaminen yhteneväisiksi ¿ Polkupyöräreitin merkitseminen Lauhanvuorella ja lähiympäristössä

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18368

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner