Hanke
Utvecklingsprojekt - 8396

Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen geologiateeman edistäminen

Metsähallitus

30.06.2015 - 25.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää Lauhanvuoren- Hämeenkankaan luontomatkailualueen (sisältää Kauhaneva-Pohjankankaan ja Lauhanvuoren kansallispuistot, Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen, Haapakeitaan soidensuojelualuekokonaisuuden sekä muita suojelualueita) tunnettuutta geologisena luontomatkailukohteena. Hanke on kestoltaan muutaman kuukauden mittainen ja päättyy loppuvuodesta 2015. Aiemmissa kehittämishankkeissa alueen luontomatkailun vetovoimatekijäksi on tunnistettu geologia ja välineeksi edistää teemaa Geopark-jäsenyys. Geopark-verkosto on maailmanlaajuinen geologisten kohteiden verkosto, jonka kattojärjestönä toimii Unesco. Hankkeessa selvitetään toimenpiteitä, joita alueella vaaditaan Geopark-statuksen hakemiseksi. Hankkeen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä muiden valmistelussa olevien suomalaisten Geopark-alueiden kanssa. Lisäksi osallistutaan aihetta tukeviin tapahtumiin, kuten syyskuussa 2015 Rokualla järjestettävään Geopark-konferenssiin. Hankkeessa tiedotetaan geologiateemasta mm. Luontoon.fi ja Facebook ¿sivustoilla sekä muissa viestintäkanavissa. Luontomatkailualueelle vuonna 2014 tehtyä verkkosivustoa (Lauhanvuoriregion.fi) täydennetään. Hankkeen puitteissa järjestetään myös mediaretkeily Lauhanvuoren ja Hämeenkankaan geologisille kohteille. Hankkeen aikana laaditaan jatkohankehakemukset luontomatkailualueella tarvittavista kehittämis- ja investointitarpeista, jotka ovat edellytyksenä Geopark-statuksen hakemiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8396

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

25.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt