Projekt
Utvecklingsprojekt - 8396

Lauhanvuoren-Hämeenkankaan alueen geologiateeman edistäminen

Metsähallitus

30.06.2015 - 25.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää Lauhanvuoren- Hämeenkankaan luontomatkailualueen (sisältää Kauhaneva-Pohjankankaan ja Lauhanvuoren kansallispuistot, Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen, Haapakeitaan soidensuojelualuekokonaisuuden sekä muita suojelualueita) tunnettuutta geologisena luontomatkailukohteena. Hanke on kestoltaan muutaman kuukauden mittainen ja päättyy loppuvuodesta 2015. Aiemmissa kehittämishankkeissa alueen luontomatkailun vetovoimatekijäksi on tunnistettu geologia ja välineeksi edistää teemaa Geopark-jäsenyys. Geopark-verkosto on maailmanlaajuinen geologisten kohteiden verkosto, jonka kattojärjestönä toimii Unesco. Hankkeessa selvitetään toimenpiteitä, joita alueella vaaditaan Geopark-statuksen hakemiseksi. Hankkeen aikana tehdään aktiivista yhteistyötä muiden valmistelussa olevien suomalaisten Geopark-alueiden kanssa. Lisäksi osallistutaan aihetta tukeviin tapahtumiin, kuten syyskuussa 2015 Rokualla järjestettävään Geopark-konferenssiin. Hankkeessa tiedotetaan geologiateemasta mm. Luontoon.fi ja Facebook ¿sivustoilla sekä muissa viestintäkanavissa. Luontomatkailualueelle vuonna 2014 tehtyä verkkosivustoa (Lauhanvuoriregion.fi) täydennetään. Hankkeen puitteissa järjestetään myös mediaretkeily Lauhanvuoren ja Hämeenkankaan geologisille kohteille. Hankkeen aikana laaditaan jatkohankehakemukset luontomatkailualueella tarvittavista kehittämis- ja investointitarpeista, jotka ovat edellytyksenä Geopark-statuksen hakemiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8396

Startdatum

30.06.2015

Slutdatum

25.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner