Hanke
Utvecklingsprojekt - 11034

LEAVER

Mukula r.y.

14.07.2015 - 11.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kehittämishanke, jonka tavoiteryhmänä 14-29 -vuotiaat nuoret. Tärkeintä nuorille juuri nyt on viestiminen, oman äänen esilletuominen ja uskallus ilmaista itseään. Hankkeen ydintoimenpiteenä on luoda kansainvälisiä, rajat ylittäviä kokemuksia ja kohtaamisia maaseudun nuorille ja järjestää koulutusta ja paneeleja uuden ja vanhan median saralla kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hankkeesta saadun kokemusten myötä nuorille tulee kokemusta tiedottamisesta ja vaikuttamisesta mediassa, sekä käytännön työkalut oman yhdistys/järjestötoiminnan käynnistämiseen. Hankkeen jälkeen muodostetetaan uusi aktiivinen vaikuttamiskanava Jalasjärveläisille nuorille vanhan nuorisovaltuuston tilalle (kuntaliitos).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11034

Aloituspäivämäärä

14.07.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
Internationell/Internationalisering
innovation/försök
kultur
marknadsföring
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
sociala medier
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt