Hanke
Investering - 196613

Liikettä! -teemahanke

Oulujärvi LEADER ry

27.03.2022 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeessa viisi yhdistystä hankkii liikunta- ja urheiluvälineitä tai parantaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Näillä toimenpiteillä monipuolistetaan alueen liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Hankkeella lisätään vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden fyysistä hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä sekä nostetaan yhteisten tilojen käyttöastetta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

196613

Aloituspäivämäärä

27.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt