Hanke
Utvecklingsprojekt - 31964

LIIKKEELLÄ

Leader Länsi-Saimaa ry

15.08.2016 - 04.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteina on idea-aihioiden, hyvien käytäntöjen ja uusien yritysmahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen alueen kehittämisessä ja Leaderin tunnettuuden kasvu. Kartoitetaan paikallisia tarpeita ja kehittämisideoita, jalostetaan ja viedään niitä eteenpäin tavoitteena saada aikaan työtä ja hyvinvointia seudulle. Määrällisinä tavoitteina on yritysten yhteistyöverkosto, 20 yritystukihakemusta ja 5 uutta yritystä. Lisäksi tavoitteena on yritys- ja verkosto-osaamisen kasvu. Samalla tehdään Leaderiä ja sen mahdollisuuksia tunnetuksi. Hankkeen kohderyhminä ovat maaseudun mikroyritykset, maaseudun asukkaat ja yhteisöt, paikalliset nuoret ja nuoria muista eu-maista sekä myös laajempi yleisö. Hankkeen yhtenä osana järjestetään seudulla elokuussa 2017 kansainvälinen nuorten seikkailuseminaari Amazing Leader, jonka kautta tuodaan esiin maaseutuyrittäjyyttä ja muuta Leader -kehittämistoimintaa Saimaan ympäristön Leader-ryhmissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

31964

Aloituspäivämäärä

15.08.2016

Loppumispäivämäärä

04.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt