Projekt
Utvecklingsprojekt - 31964

LIIKKEELLÄ

Leader Länsi-Saimaa ry

15.08.2016 - 04.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteina on idea-aihioiden, hyvien käytäntöjen ja uusien yritysmahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen alueen kehittämisessä ja Leaderin tunnettuuden kasvu. Kartoitetaan paikallisia tarpeita ja kehittämisideoita, jalostetaan ja viedään niitä eteenpäin tavoitteena saada aikaan työtä ja hyvinvointia seudulle. Määrällisinä tavoitteina on yritysten yhteistyöverkosto, 20 yritystukihakemusta ja 5 uutta yritystä. Lisäksi tavoitteena on yritys- ja verkosto-osaamisen kasvu. Samalla tehdään Leaderiä ja sen mahdollisuuksia tunnetuksi. Hankkeen kohderyhminä ovat maaseudun mikroyritykset, maaseudun asukkaat ja yhteisöt, paikalliset nuoret ja nuoria muista eu-maista sekä myös laajempi yleisö. Hankkeen yhtenä osana järjestetään seudulla elokuussa 2017 kansainvälinen nuorten seikkailuseminaari Amazing Leader, jonka kautta tuodaan esiin maaseutuyrittäjyyttä ja muuta Leader -kehittämistoimintaa Saimaan ympäristön Leader-ryhmissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

31964

Startdatum

15.08.2016

Slutdatum

04.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner