Projekt
Utvecklingsprojekt - 59989

#LIIKKUVA JA HYVINVOIVA MAASEUTU

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Mellersta Österbottens Idrott rf

01.01.2018 - 04.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

#Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu-hankkeen tavoitteena on järjestää ja kehittää maaseudun liikuntapalveluja kokeilukulttuurin keinoin. Lähtökohtana innostaa, kokeilla, yhdistää ja uudistaa maaseudun liikuntapalveluja ja -tapahtumia. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa ja tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Kokeiluun osallistuvat viisi kuntaa, joiden kaikkien kanssa on käyty alustavat neuvottelut hankkeeseen osallistumisesta. Kunnat ovat Kaustinen, Kokkola(Kälviä), Lestijärvi, Perho, ja Toholampi. Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien kuntien hyödynnettäviksi. Toimivat ja parhaat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.Tavoitteena on jatkaa hanketta uusilla maaseutupaikkakunnilla 2019-2020 ja hyödyntää ensimmäisen vuoden aikana pilottivaiheen kunnista saatuja kokemuksia ja kokeiluja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

59989

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

04.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner