Projekt
Utvecklingsprojekt - 212862

Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä

Etelä-Savon Koulutus Oy

01.11.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä - hankkeen tarkoituksena on edistää maaseudun kuntalaisten ja monipaikkaisten tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluista sekä lisätä heidän hyvinvointiaan tarjoamalla terveys- ja hyvinvointiauton ReissuEllun palveluita. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.11.2022-31.12.2024. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun vakituiset ja monipaikkaiset kuntalaiset, kunnat ja kaupungit sekä kylät ja kyläyhteisöt. Hankkeessa tarjotaan liikkuvan palveluyksikön terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllun välityksellä palvelu- ja digiohjausta maaseudun vakituisille ja monipaikkaisille asukkaille. Palveluohjausta tarvitaan palvelurakenteen muuttuessa uuden Etelä-Savon hyvinvointialueen myötä 2023 alussa. Lisäksi eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien maaseudun asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään tarjoamalla hyvinvointiasemien toimintaa tukevia matalan kynnyksen palveluita liikkuvan palveluyksikön toiminta-alueen pysähdyspaikoilla ja erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunkien, kuntien, kylien ja kyläyhteisöjen sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa maaseudun kuntalaisten ja monipaikkaisten osallistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen tuloksena maaseudun kuntalaisten ja monipaikkaisten turvallisuuden tunne ja sitoutuminen kuntaan lisääntyy, kun tietoisuus palveluista kasvaa. Lisäksi edistetään yleisesti maaseudun asukkaiden terveyttä ja tuetaan sitä kautta heidän kotona asumista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212862

Startdatum

01.11.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner