Projekt
Utvecklingsprojekt - 179865

Lisäarvoa kosteikosita 2

Turun ammattikorkeakoulu Oy

21.07.2021 - 14.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja säilyttäminen, ravinteiden pidättäminen, sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvojen kasvattaminen perustamalla kosteikkoja Ravakka ry:n toimialueella. Toteutus tapahtuu kosteikkojen suunnittelun ja rakentamisen ohella myös neuvonta- ja suunnitteluapuna kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille. Kosteikkojen laajuus, toteutustapa ja ensisijainen tarkoitus voi vaihdella, eikä kohteen tarvitse toteuttaa tukiohjelman ei-tuotannollisten investointien vaatimusta 0,5 % pinta-alaa valuma-alueesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

179865

Startdatum

21.07.2021

Slutdatum

14.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner