Hanke
Investering - 18741

LIVE – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Ykkösakseli ry

30.06.2016 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla - teemahankkeen tavoitteena on parantaa kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää harrastustoimintaa. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen mallin avulla. Hankkeessa tuetaan pieniä yleishyödyllisiä investointeja tuhannesta viiteentoistatuhanteen euroon. Hanke lisää paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä, alueen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18741

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt