Hanke
Utvecklingsprojekt - 21247

LOTTA – Läsnäolon taitoja luonnosta

Ristinkantajat ry

30.06.2016 - 22.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään uudenlainen stressinhallintaryhmä työikäisille aikuisille (myös 15-35-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset) hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi. Hankkeessa testataan ja arvioidaan aikuisille tarkoitettua stressiryhmää ja tiedotetaan tuloksista alan toimijoille Kainuussa. Stressiryhmän menetelmänä on sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä tehtävä hevostoiminta, johon yhdistetään tietoisen läsnäolon harjoittelua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21247

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

22.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

green care

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt