Projekt
Utvecklingsprojekt - 140952

Löydä metsä

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

30.11.2020 - 12.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tutkimuksissa on todettu luontoympäristöjen merkitys hyvinvoinnin edistäjänä. Metsässä oleskelu laskee verenpainetta, vähentää stressiä sekä parantaa mielialaa, keskittymiskykyä ja unen laatua. Luonnossa liikkumista voidaan lisätä perustamalla helppokulkuisia reittejä, joiden varrelle on lisätty erilaisia digitaalisia materiaaleja ja tehtäviä. Myös kouluissa ja oppilaitoksissa on tarvetta motivoiville opetusmateriaaleille, sillä opettajien resurssit niiden tuottamiseen ovat vähäiset. Löydä metsä -hankkeen tavoitteena on motivoida koululaisia, opiskelijoita ja kuntalaisia virkistäytymään luonnossa sekä lisätä metsätietoutta ja paikallistuntemusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa koululaisten ja opiskelijoiden digitaalisia taitoja. Tavoitteena on myös lisätä Kpedun omistamien kohteiden tunnettuutta ja hyödyntämistä kuntalaisten keskuudessa. Löydä metsä -hankkeessa: 1.Perustetaan helposti saavutettava luontopolku, jonka varrella on digitaalisia materiaaleja ja tehtäviä. Materiaalit jaetaan kolmeen kokonaisuuteen: hyvinvointia metsästä, perustietoa metsäluonnosta sekä metsäoppia koululaisille ja opiskelijoille. 2. Lisätään Lehtorannan puulajipuistoon opasteet ja digitaalisia materiaaleja kertomaan perustiedot eri puulajeista sekä erilaisia alueeseen liittyviä tarinoita. 3. Avataan nettisivut digitaalisen materiaalin käyttöä ja jakamista varten. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kohderyhmien hyvinvoinnin parantuminen lisääntyneen luonnossa liikkumisen myötä sekä yleisen metsätietouden parantuminen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on myös Kpedun metsäalan koulutuksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääntyminen. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry. Hankkeen toiminta-alue on Kannuksen kunta, toteutusaika 1.12.2020-30.11.2022 ja budjetti 32 960 €. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Rieska-Leader ry:ltä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

140952

Startdatum

30.11.2020

Slutdatum

12.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner