Projekt
Utvecklingsprojekt - 129994

Lumi- ja jäärakentamisen koulutushanke

Sodankylän kunta

01.06.2020 - 07.04.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lumen ja jään käytöllä lisätään huomattavasti matkailualueiden ja -palveluiden elämyksellisyyttä ja vetovoimaa, kuten lumi- ja jääigluissa ja –ravintoloissa, sekä erilaisissa tapahtumissa luomassa arktista ja mystistä lappilaista tunnelmaa ja positiivista mielikuvaa paikasta. Samalla kuitenkin kylät voivat hyödyntää tätä rakentamista luodessaan kyliinsä uusia taideteoksia ja vaikkapa lumilabyrintteja lapsiperheiden viihtyisyyden ja kylien vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Jokainen alue voi asiantuntijan johdoll kehitellä omaan aihepiiriinsä sopivia elementtejä ja näin erottautua toisistaan ja luoda vaikkapa erilaisia polkuja tai aktiviteettejä, joita eri kylissä tai alueilla olevat rakennelmat tarjoavat. Matkailijoiden viipymä alueella lisääntyy, kun tekemistä on enemmän myös lapsiperheille. Hanke on kylien, alueiden ja matkailuyritysten yhteinen hanke, johon voivat osallistua kaikki halukkaat. Koulutuksen myötä esimerkiksi kirvesmiehet voivat lisätä osaamistaan lumi- ja jäärakentamisen osalta ja näin työllistyä myös talviaikaan. Myös kyläyhdistykset tai muut toimijat voivat myydä osaamistaan muualle ja rakennelmien teon myötä kerätä esimerkiksi toimintarahaa kylätalojen ylläpitoa tai omaa harrastustoimintaansa varten, jolloin myös kylien liiketoiminta kehittyy ja monipuolistuu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129994

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

07.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner