Projekt
Utvecklingsprojekt - 102156

Luomuisa Satakunta

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.06.2019 - 31.08.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luomuisa Satakunta - luomutuotannolla lisäarvoa ruokaketjuun -hankkeen päätavoitteena on lisätä satakuntalaista luomutuotantoa ja korostaa paikallisen luomutuotannon tärkeyttä ruokaketjussa. Ruokaketjun luomualan toimijoiden yhteistyötä korostaen ja viestinnän keinoja käyttäen hankkeessa nostatetaan Satakunnan imagoa luomumaakuntana. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähialueen luomutuotteista julkisissa ja yksityisissä ammattikeittiöissä ja kannustaa ammattikeittiöitä luomutuotteiden käyttöön. Vähittäis- ja tukkukaupassa luomutuotteiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää. Hankkeessa vahvistetaan alkutuotannon ja kaupan välistä yhteistyötä käymällä vuoropuhelua ruokaketjun eri päiden tarpeista. Hankkeen tavoitteena on nostaa luomutuotteiden jalostusastetta Satakunnassa. Hankkeessa lisätään ja monipuolistetaan maakunnan luomualkutuotantoa välittämällä viljelijöille tietoa uusien kasvien viljelykäytännöistä ja kannattavuudesta sekä kysynnästä markkinoilla. Viljelijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia viljelykasveja lisäämään yhteistyötä tilojen välillä. Hankkeessa välitetään tiloille tietoa eri markkinakanavista ja pyritään siihen, että yhä enemmän luomualkutuotteista myös myytäisiin luomuna. Tavoitteena on, että maakunnan luomualkutuotantoa lisätään ja monipuolistetaan niin, että tuotanto vastaisi paremmin markkinoiden kysyntään. Hankkeessa välitetään tietoa markkinoiden kysyntätilanteesta ja uusien kasvien viljelykäytännöistä, tuotannon monipuolistamisen mahdollisuuksista sekä kannattavuudesta. Hankkeen toimenpiteet ja kokonaisuudet on jaettu organisaatioittain hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Hankkeen toteuttavat Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti. Hankeaika on 1.6.2019-31.8.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

102156

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

31.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

eko

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner