Projekt
Utvecklingsprojekt - 35607

Luonnollista tukea elämään!

Vaasan Yliopisto

01.12.2017 - 26.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luontolähtöisiä, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia palvelumuotoja on kehitetty ja tutkittu aktiivisesti Euroopassa ja viimeisen vuosikymmenen ajan jossain määrin myös Suomessa, mutta eri menetelmien ja palvelumallien käyttöönotto on Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla vielä vähäistä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care -palvelumalleja erityistä tukea tarvitseville asiakasryhmille. Hankkeessa tähdätään erityisesti kokemuspohjaisen osaamisen ja osallistamisen kasvattamiseen, jotta luontoavusteiset palvelumallit lunastavat paikkansa sosiaali- ja terveyspalvelurakenteissa sekä koulujen ja päiväkotien opetus- ja toimintasuunnitelmissa. Hankkeessa luontoavusteisia palvelumalleja kehitetään ja testataan tiiviissä yhteistyössä palveluntarjoajien ja asiakkaiden kanssa. Palvelutyöpajojen suunnitteluun sisältyy asiakkaiden tarpeiden kartoitus, menetelmien ja palveluntuottajien valinta sekä tavoitteiden määrittely. Palvelumalleja testataan erilaisissa ympäristöissä kuten metsäalueilla, vesistöissä ja saaristolla, hevostalleilla, puutarhoissa ja maatiloilla. Hankkeessa on mukana seuraavia asiakastahoja: ensi- ja turvakodin asiakkaat, lastensuojelun asiakkaat, päihdekuntoutujien perheet, syömishäiriöpotilaat, mielenterveyskuntoutujat; maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet; kuntouttavan erityiskoulun oppilaat sekä tavanomaisten koulujen oppilaat. Kaikki työpajat dokumentoidaan ja analysoidaan. Parhaimmat toimintamallit julkaistaan yleisesti hyödynnettävinä palvelumalleina. Lisäksi hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan jatkuvasti yhteistyössä alueellisen Green Care -kehittämishankkeen kanssa. .

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35607

Startdatum

01.12.2017

Slutdatum

26.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner