Projekt
Utvecklingsprojekt - 166661

Luonnontuotealan kasvukoordinaattori

Kolarin kunta

31.08.2021 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonnontuotealan Kasvukoordinaattori -hanke on Kolarin kunnan hallinnoima, Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Pellon kanssa yhdessä suunniteltu kehittämishanke, jonka tarkoituksena on luoda Länsi-Lappiin elinvoimainen luonnontuotealan osaamiskeskittymä. Lapissa on vuosien varrella tehty hyvää työtä luonnontuotealalla toimialaa kehittäen, verkostoa suunnitellen, yrittäjyyttä mahdollistaen, toimijoita törmäyttäen, raaka-aineita tutkien. Lappiin on laadittu myös alaa ja toimijoita ohjaava Lapin Elintarvikeohjelma, jonka mukaisesti toimijoita tulee ohjata, tukea, tiedottaa ja viestiä riittävästi tietotaidon karttumisen ja suunnitelmallisen toiminnan mahdollistamiseksi. Ala on edelleen nouseva, paljon mahdollistava, erityisesti maailmassa, jossa hyvän elämän arvot, puhtaan, aidon, turvallisen ja monipuolisen ravinnon merkitys kasvaa entisestään. Luonnontuote- ja lähiruoka-alaa säätelee laaja määrä asetuksia, määräyksiä, ohjeita ja tulkintoja. Tieto ja taito on hyvin pirstaloitunutta, hajallaan saatavilla, mistä oikean ja oleellisimman tiedon löytäminen ja soveltaminen on varsin haastavaa. Alue tarvitsee kokoavan toimijan, koordinoitua ja suunnitelmallista työtä, jonka avulla toimijat niin olemassa olevat kuin uudet, voivat edelleen kehittää alan toimintoja, yrittäjyyttä ja siten myös alueen ja kuntien elinvoimaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja kasvattaa alueen luonnontuotealan osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia monialaisesti vieden tietotaidon lähelle toimijoita ja kutoen olemassa olevat verkostot yhteen. Verkoston toiminta kattaa metsästä kerättävien luonnontuotteiden keruun ja jalostuksen lisäksi poro- ja kalatalouden tuotekehityksen sekä lähi- ja likiruokaketjujen kehittämisen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

166661

Startdatum

31.08.2021

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner