Hanke
Utvecklingsprojekt - 35240

Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (PALKO 3)

Oulun Yliopisto

01.04.2017 - 30.07.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

"Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko)" -hanke on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikön sekä Kainuun ammattioppilaitoksen yhteistyönä toteutettava hanke. Hankkeen tavoitteena on osaamisen kehittäminen luonnontuotealalla tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmentamiseksi. Erityisinä kohteina ovat luonnonkosmetiikka ja lisäravinteet sekä luonnonaineista aiheutuvat myrkytykset. Alaan liittyvää osaamista ja tietämystä tarvitaan erityisesti paikallisissa yrityksissä ja koulutus- ja tutkimuslaitoksissa, mutta hanke huomioi myös kuluttajien ja tuotteita omaan käyttöön valmistavien harrastajien tiedon ja palvelujen tarpeen. Hankkeen toimenpiteissä erittäin tärkeässä osassa on luonnontuotealalle soveltuvan erityisanalytiikan pystyttäminen ja tarjoaminen. Sitä tarvitaan raaka-aineiden ja niistä tehtyjen jalosteiden tutkimukseen tuotteiden turvallisuuden varmentamiseksi sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi. Hanke jaetaan kolmeen osahankkeeseen, joista aiemmin rahoituksen saanut (Palko) kohdentuu kosmetiikan tuotekehitysprosessin mallintamiseen, sekä kosmeettisten valmisteliden mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden tutkimusmenetelmien pystyttämiseen. Palko 2 hankkeessa keskitytään luonnontuotteiden aktiivisuuden analytiikkaan, ja myrkyllisten sienten ja kasvien sekä niiden myrkkyjen tunnistamiseen. Palko 3 hankkeessa aiemmissa osioissa pystytetyt tuotteiden turvallisuuteen ja aktiivisuuteen liittyvät laboratoriomenetelmät viimeistellään yrityksiltä saatavien näytteiden avulla. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta Kainuun ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35240

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hygien
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
marknadsföring
naturprodukter
produktutveckling
säkerhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt