Projekt
Utvecklingsprojekt - 102288

Luonnosta tuotteeksi -hanke

ProAgria Keski-Suomi ry

01.08.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonnosta tuotteeksi -hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen. Hankkeessa välitetään tietoa luonnontuotteita koskevasta lainsäädännöstä ja raaka-aineiden jatkojalostuksesta sekä tuotekehityksestä. Hankkeessa luodaan yhteistyötä luonnontuotealan toimijoiden kesken. Samalla selvitetään digitaalisuuden mahdollisuuksia luonnontuotealalla, esimerkiksi digitaaliset välineet keruualueiden kartoittamisen apuna. Hankkeen tavoitteena on tuoda uusien tuotteiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja käytäntöjä Keski-Suomen luonnontuotealan yrityksille. Hankkeessa jaetaan tietoa luonnontuotealan lainsäädännöstä, laatu- ja hygieniavaatimuksista, raaka-aineiden ominaisuuksista ja turvallisuudesta. Alan toimijoille tarjotaan tietoa yritystoiminnan kehittämiseen mm. jalostusmenetelmiin, tuotekehitykseen ja pakkauksiin liittyen. Yrityskohtaisten tarvekartoitusten, kotimaan ja ulkomaan opintomatkojen sekä kontaktipäivien avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä. Hankkeen painopiste on elintarvikekäytössä olevilla kasveilla (sienet, marjat ja yrtit) sekä ei-syötävillä luonnontuotteilla (turve, kosmetiikka, hyvinvointi) ja niitä hyödyntävissä palveluissa. Luonnosta tuotteeksi -hanketta hallinnoi ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, yhteistyökumppaninaan Arktiset Aromit ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

102288

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner