Projekt
Investering - 139320

Luonto virkistää 2

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

14.07.2020 - 31.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kylillä ja maaseututaajamissa pääasiassa vapaaehtoisvoimin järjestettävällä harrastustoiminnalla on tärkeä yhteisöllinen merkitys. Monet tapahtumat ja harrastukset edellyttävät asianmukaisia kokoontumis- ja huoltotiloja. Mansikan kehittämisstrategiassa Laadukas vapaa-aika ja asuminen on nostettu yhdeksi kolmesta rahoituksen painopisteestä. Harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen on tärkeää kaikille ikäryhmille ja luonnon voimaannuttava merkitys tiedetään ja tunnustetaan. Luonto Virkistää -teemahankkeella avataan rahoitushaku, jolla vastataan edellä mainittuun painopiste 2:n toimenpiteeseen ja mahdollistetaan asuinympäristön monipuolinen virkistyskäyttö ja edistetään luontomatkailukohteiden vetovoimaisuutta. Hanketta rahoitetaan maaseuturahastosta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

139320

Startdatum

14.07.2020

Slutdatum

31.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner