Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 90610

Luontoliikuntakeskus: digitaalisuus toiminnan tukena

Lasten Liikunnan Tuki ry.

30.06.2019 - 25.08.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Aulangon alue on merkittävä sekä kulttuurihistoriansa että luontonsa puolesta. Alueen potentiaali matkailun, luontoliikunnan/vapaa-ajan ja opetuksen/koulutuksen näkökulmasta on merkittävä. Lasten Liikunnan tuki kehittää alueelle Luontoliikuntakeskuksen toimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa(Eakr). Keskuksen on jatkossa tarkoitus tukea sekä lähialueen asukkaiden arkea, matkailua että koulu- ja varhaiskasvatuksen elämyksellistä oppimista. Alueelle on kehitetty mm. opetuspalveluita ja reitistöjä. Maaseuturahaston rahoituksella toteutettu DigiTrail -hanke on tuottanut alueelle kolme eri mittaista digitaalista reitistöä ja yhteistyötahojen avulla näille sisällöt (yhtenä Lasten Liikunnan Tuen luontosisältö). Reitistöt toimivat kuitenkin vain android-laitteilla. Luontoliikuntakeskus toimii luokkaretkien, liikunnan ja luontomatkailun keskuksena ja sitä voidaan hyödyntää monien eri oppiaineiden sisältöjen opetuksessa. Oppimistavoitteita (ops) ovat tiedonhaun oppiminen, tegnologia- ja viestintätaitojen oppiminen sekä eliö- ja lajituntemus. Luontoliikuntakeskus tarjoaa myös toimintaympäristön monenlaiselle yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Digitaalisten reitistöjen, palveluiden ja opetuspalveluiden sekä niiden sisältöjen hyödyntäminen vaatii tietynlaista välineistöä. Kaikilla kohderyhmillä (lapsiryhmät, perheet, matkailijat, alueen asukkaat) ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää omia välineitään (vrt. maksuton perusopetus) ja tämä rajoittaa kehitetyn toiminnan, reittien ja palveluiden käyttöä. Toteutusta varten tilaan hankkeen käyttöön tarvitaan ulko-ja sisäkäyttöön soveltuvia tabletteja, joilla luonnossa oppimisesta saadaan uudella tavalla mielenkiintoista ja interaktiivista. Lisäksi tehtäviä, kuvia ja esityksiä halutaan esittää isommalle ryhmälle. Tätä varten tarvitaan soveltuva esitystekniikka. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kaikille Aulangon/Luontoliikuntakeskuksen digitaalisen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden käytön ja hyödyntämisen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

90610

Aloituspäivämäärä

30.06.2019

Loppumispäivämäärä

25.08.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt