Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 90610

Luontoliikuntakeskus: digitaalisuus toiminnan tukena

Lasten Liikunnan Tuki ry.

30.06.2019 - 25.08.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aulangon alue on merkittävä sekä kulttuurihistoriansa että luontonsa puolesta. Alueen potentiaali matkailun, luontoliikunnan/vapaa-ajan ja opetuksen/koulutuksen näkökulmasta on merkittävä. Lasten Liikunnan tuki kehittää alueelle Luontoliikuntakeskuksen toimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa(Eakr). Keskuksen on jatkossa tarkoitus tukea sekä lähialueen asukkaiden arkea, matkailua että koulu- ja varhaiskasvatuksen elämyksellistä oppimista. Alueelle on kehitetty mm. opetuspalveluita ja reitistöjä. Maaseuturahaston rahoituksella toteutettu DigiTrail -hanke on tuottanut alueelle kolme eri mittaista digitaalista reitistöä ja yhteistyötahojen avulla näille sisällöt (yhtenä Lasten Liikunnan Tuen luontosisältö). Reitistöt toimivat kuitenkin vain android-laitteilla. Luontoliikuntakeskus toimii luokkaretkien, liikunnan ja luontomatkailun keskuksena ja sitä voidaan hyödyntää monien eri oppiaineiden sisältöjen opetuksessa. Oppimistavoitteita (ops) ovat tiedonhaun oppiminen, tegnologia- ja viestintätaitojen oppiminen sekä eliö- ja lajituntemus. Luontoliikuntakeskus tarjoaa myös toimintaympäristön monenlaiselle yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Digitaalisten reitistöjen, palveluiden ja opetuspalveluiden sekä niiden sisältöjen hyödyntäminen vaatii tietynlaista välineistöä. Kaikilla kohderyhmillä (lapsiryhmät, perheet, matkailijat, alueen asukkaat) ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää omia välineitään (vrt. maksuton perusopetus) ja tämä rajoittaa kehitetyn toiminnan, reittien ja palveluiden käyttöä. Toteutusta varten tilaan hankkeen käyttöön tarvitaan ulko-ja sisäkäyttöön soveltuvia tabletteja, joilla luonnossa oppimisesta saadaan uudella tavalla mielenkiintoista ja interaktiivista. Lisäksi tehtäviä, kuvia ja esityksiä halutaan esittää isommalle ryhmälle. Tätä varten tarvitaan soveltuva esitystekniikka. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kaikille Aulangon/Luontoliikuntakeskuksen digitaalisen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden käytön ja hyödyntämisen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

90610

Startdatum

30.06.2019

Slutdatum

25.08.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner