Projekt
Utvecklingsprojekt - 212014

LuontoMieli – Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Vaasan Yliopisto

19.12.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

LuontoMieli-hankkeen Green Care -toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöjä, maatiloja, puutarhoja ja eläinavusteisuutta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Pohjanmaalla erityisesti mielenterveyden kasvavat haasteet ovat lisänneet tarvetta uusille vaikuttaville mielenterveyskuntoutuksen tukimuodoille, mihin tämä hanke pyrkii tuomaan kustannustehokkaita tutkimukseen ja kokemustietoon perustuvia ratkaisuja yhteistyössä Pohjanmaan maaseutukunnissa toimivien Green Care -yrittäjien kanssa. Hankkeen tavoitteena on 1) laajentaa ja vakiinnuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien Green Care -palvelumallien käyttöä osana mielenterveyden edistämistä pilotoimalla uusia luontolähtöisiä toimintamalleja useiden eri asiakasryhmien palveluissa eri puolilla Mielle ry:n Pohjanmaan hyvinvointialueen kattavaa toiminta-aluetta, 2) vahvistaa Green Care -osaamista eri sektorien toimijoiden keskuudessa toteuttamalla hankealueen yrittäjille, hyte-, sote- ja kasvatusalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattuja työpajoja ja tapahtumia sekä em. sidosryhmille soveltuvan jatkuvan oppimisen opintotarjontaan rakennettavan kurssin, joka tuotetaan yhteistyössä Green Care -yrittäjien ja alan asiantuntijoiden kanssa, sekä 3) tuottaa luontolähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta käyttökelpoista arviointitietoa, joka tukee sekä yrittäjiä että mielenterveyspalveluiden käyttäjiä ja järjestäjiä luontolähtöisten palveluiden vakiinnuttamisessa ja jatkokehittämisessä. Hankkeessa laajennetaan ja syvennetään aikaisemmissa hankkeissa aloitettua paikallisten Green Care -palvelumallien kehittämistyötä ja vahvistetaan alueen osaamista ja yhteistyöverkostoja. Vaasan yliopisto, VAMK, Mielle r.y., maaseudun kuntien Green Care -yrittäjät ja Vaasan kaupunki muodostavat monialaisen ja sektorirajat ylittävän toteuttajaverkoston, jonka visiona on luoda Pohjanmaasta valtakunnallinen edelläkävijä luontolähtöisessä mielenterveyden poikkihallinnollisessa edistämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212014

Startdatum

19.12.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner