Hanke
Utvecklingsprojekt - 42443

Luontopainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe)

Arktiset Aromit - Arktiska Aromer ry

01.05.2017 - 15.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tässä esiselvityshankkeessa selvitetään luonto- ja luonnontuotepainotteisen leirikoulun perustamisen mahdollisuuksia Suomussalmen ja Hossan kansallispuiston alueella. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluja tuottavat yritykset, luonnontuotealan yritykset ja niiden mahdollisuudet leirikoulupalvelujen tuottamiseen sekä luodaan yritysten väliset verkostot. Esiselvityshankkeessa selvitetään Suomussalmen oppilaitosten mahdollisuudet leirikoulupalveluja tarjoavien yritysten apuna sisällön tuottamisessa opetushallituksen hyväksymällä tavalla, sekä selvitetään suomalaisen koulujärjestelmän yhteensopivuus muiden maiden koulujärjestelmän kanssa. Lisäksi esiselvityshankkeessa tutustutetaan ja sitoutetaan ulkomaalaiset yhteistyökumppanit hankkeeseen. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan eri oppilasikäryhmien vaateet leirikoululle ja määritetään leirikoulun kohderyhmä. Tämä esiselvityshanke on perusta yritysryhmähankkeelle, jossa pilotoidaan luonto- ja luonnontuotepainotteinen, kansainvälinen leirikoulu. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42443

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

15.02.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
nya tjänster
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt