Projekt
Utvecklingsprojekt - 42443

Luontopainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe)

Arktiset Aromit - Arktiska Aromer ry

01.05.2017 - 15.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tässä esiselvityshankkeessa selvitetään luonto- ja luonnontuotepainotteisen leirikoulun perustamisen mahdollisuuksia Suomussalmen ja Hossan kansallispuiston alueella. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluja tuottavat yritykset, luonnontuotealan yritykset ja niiden mahdollisuudet leirikoulupalvelujen tuottamiseen sekä luodaan yritysten väliset verkostot. Esiselvityshankkeessa selvitetään Suomussalmen oppilaitosten mahdollisuudet leirikoulupalveluja tarjoavien yritysten apuna sisällön tuottamisessa opetushallituksen hyväksymällä tavalla, sekä selvitetään suomalaisen koulujärjestelmän yhteensopivuus muiden maiden koulujärjestelmän kanssa. Lisäksi esiselvityshankkeessa tutustutetaan ja sitoutetaan ulkomaalaiset yhteistyökumppanit hankkeeseen. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan eri oppilasikäryhmien vaateet leirikoululle ja määritetään leirikoulun kohderyhmä. Tämä esiselvityshanke on perusta yritysryhmähankkeelle, jossa pilotoidaan luonto- ja luonnontuotepainotteinen, kansainvälinen leirikoulu. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42443

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

15.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner