Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 155238

LUONTOREITTI KÄTKÄN LUOLAT JA ROTKOT

Tervolan kunta

20.06.2021 - 30.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää Tervolan kunnan retkeilyreittejä Kätkävaaran alueella, rakentamalla uusi luontopolku vaativaan ympäristöön, jossa on Suomenkin olosuhteissa merkittäviä luontokohteita, luolia, kuruja ja rotkoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

155238

Startdatum

20.06.2021

Slutdatum

30.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner