Hanke
Utvecklingsprojekt - 102189

Lyhde III

Aktion Österbotten rf

31.05.2019 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen hakija on Aktion Österbotten r.f., yhteistyökumppanit YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja Pirityiset ry. Nämä Leader-ryhmät toteuttavat omia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä paikallisia strategioitaan, Aktion Österbotten Pohjanmaan rannikkoseudulla, YHYRES ry Kyrönmaalla ja Pirityiset Keski-Pohjanmaalla. Alueellisen Lyhde III -tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kolmen Leader-ryhmän yhteistyöllä toteutettavan ohjelmaviestinnän tehtävänä on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan. Tämä saavutetaan viestinnän ajantasaisuudella, yleistajuisuudella ja materiaalin sekä viestikanavien räätälöimisellä kohderyhmien tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös uusia tapoja ja toimintamalleja sekä maaseutuohjelmasta että Leader-toiminnasta tiedottamiseen. Tiedottamisella myös levitetään hyviä kokemuksia ja malleja alueella ja sen ulkopuolella tarinoiden ja ihmisten kautta rakentaen entistä vahvempaa maaseutua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102189

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kommunikation
nätverk
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt