Projekt
Utvecklingsprojekt - 102189

Lyhde III

Aktion Österbotten rf

31.05.2019 - 02.10.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen hakija on Aktion Österbotten r.f., yhteistyökumppanit YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja Pirityiset ry. Nämä Leader-ryhmät toteuttavat omia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviä paikallisia strategioitaan, Aktion Österbotten Pohjanmaan rannikkoseudulla, YHYRES ry Kyrönmaalla ja Pirityiset Keski-Pohjanmaalla. Alueellisen Lyhde III -tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kolmen Leader-ryhmän yhteistyöllä toteutettavan ohjelmaviestinnän tehtävänä on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan. Tämä saavutetaan viestinnän ajantasaisuudella, yleistajuisuudella ja materiaalin sekä viestikanavien räätälöimisellä kohderyhmien tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös uusia tapoja ja toimintamalleja sekä maaseutuohjelmasta että Leader-toiminnasta tiedottamiseen. Tiedottamisella myös levitetään hyviä kokemuksia ja malleja alueella ja sen ulkopuolella tarinoiden ja ihmisten kautta rakentaen entistä vahvempaa maaseutua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102189

Startdatum

31.05.2019

Slutdatum

02.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner