Projekt
Utvecklingsprojekt - 75716

Lypsykarjan strateginen terveydenhuolto – karjan terveys talouden kilpailutekijänä

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.10.2018 - 05.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lypsykarjan strateginen terveydenhuolto - karjan terveys talouden kilpailutekijänä -hankkeen tavoitteena on parantaa maitotilojen taloudellista tulosta kohottamalla ennalta ehkäisevä terveyden-huolto osaksi maitotilan strategiaa. Hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Selkeä ja saatavilla oleva ohjeistus lypsykarjatilojen bioturvaan ja tautisuojaukseen. 2. Terveydenhuollon ja sen lähtökohtana olevan tiedon keruun systematisointi. 3. Tiedotus ja vaikuttavuus Ensimmäisen osa-alueen tavoitteena on saada käyttöön ohjeistus, jossa tilalle ohjeistetaan mahdollisimman yksiselitteiset tautisuojaus- ja bioturvaohjeet tilan sisäiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. Toisen osa-alueen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla tilalle rakennetaan yksilöllinen terveydenhuoltosuunnitelma analysoidun datan pohjalta. Tässä olennaista on tilasta ja karjasta jo olemassa olevan datan tunnistaminen ja eri lähteissä olevan datan yhdistäminen tilan terveyden ennustamisen ja kehittämisen työkaluksi. Tämän pohjalta voidaan perustellusti tehdä selkeät toimenpideohjeet aikatauluineen. Kolmannen osa-alueen tavoitteena on tehdä tilojen terveydenhuollosta mielenkiintoinen ja tiloja sekä mediaa kiinnostava puheenaihe. Lisäksi tavoitteena on osoittaa terveydenhuollon taloudellinen kannattavuus. Vain näin luodaan halukkuus toteuttaa terveydenhuoltoa käytännössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75716

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

05.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner